So sánh CPU

Bạn có thể so sánh CPU của máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. Kiểm tra các thông số kỹ thuật chính và thực hiện các bài kiểm tra hiệu năng toàn diện.
VS

CPU Gần đây

Intel Core i9 14900KS
Intel Core i9 14900KS 24C 32T @ 3.2 GHz 3444
AMD Ryzen 7 8700F
AMD Ryzen 7 8700F 8C 16T @ 4.1 GHz 2711
AMD Ryzen 5 7530U
AMD Ryzen 5 7530U 6C 12T @ 2.0 GHz 1893
Apple M4
Apple M4 10C 10T @ 4.05 GHz 3808
Intel Core Ultra 5 125H
Intel Core Ultra 5 125H 14C 18T @ 1.2 GHz 2224
Intel Processor N100
Intel Processor N100 4C 4T @ 1.8 GHz 1204
Qualcomm Snapdragon X Plus
Qualcomm Snapdragon X Plus 10C 10T @ 3.4 GHz 2340
AMD EPYC 4564P
AMD EPYC 4564P 16C 32T @ 4.5 GHz
AMD EPYC 4464P
AMD EPYC 4464P 12C 24T @ 3.7 GHz
AMD EPYC 4584PX
AMD EPYC 4584PX 12C 24T @ 3.7 GHz

Xếp hạng CPU

So sánh CPU phổ biến

© 2024 - TopCPU.net   Liên hệ chúng tôi Chính sách bảo mật