So sánh CPU

Bạn có thể so sánh CPU của máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. Kiểm tra các thông số kỹ thuật chính và thực hiện các bài kiểm tra hiệu năng toàn diện.
VS

CPU Gần đây

Intel Core i9 14900KS
Intel Core i9 14900KS 24C 32T @ 3.2 GHz 3444
Intel Core Ultra 5 115U
Intel Core Ultra 5 115U 8C 10T @ 1.5 GHz 1616
AMD Ryzen 7 7435H
AMD Ryzen 7 7435H 8C 16T @ 3.1 GHz
AMD Ryzen 5 7235H
AMD Ryzen 5 7235H 4C 8T @ 3.2 GHz
AMD Ryzen 5 7235HS
AMD Ryzen 5 7235HS 4C 8T @ 3.2 GHz
Intel Core i7 14790F
Intel Core i7 14790F 16C 24T @ 2.1 GHz 2848
Intel Core i3 14100
Intel Core i3 14100 4C 8T @ 3.5 GHz 2521
Intel Core i3 14100F
Intel Core i3 14100F 4C 8T @ 3.5 GHz 2449
Intel Core i9 14900
Intel Core i9 14900 24C 32T @ 2.0 GHz 2958
Intel Core i9 14900F
Intel Core i9 14900F 24C 32T @ 2.0 GHz 3279

Xếp hạng CPU

So sánh CPU phổ biến

© 2024 - TopCPU.net   Liên hệ chúng tôi Chính sách bảo mật