Xếp hạng hiệu suất GPU

1. NVIDIA GeForce RTX 4090 195 fps
2. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 185 fps
3. NVIDIA GeForce RTX 4080 180 fps
4. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 170 fps
5. AMD Radeon RX 7800 XT 167 fps
6. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 160 fps
7. NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 150 fps
8. AMD Radeon RX 7700 XT 145 fps
9. AMD Radeon RX 7900 XTX 133 fps
10. NVIDIA GeForce RTX 4070 130 fps
11. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 125 fps
12. AMD Radeon RX 6900 XT 116 fps
13. AMD Radeon RX 6950 XT 115 fps
14. NVIDIA GeForce RTX 3090 114 fps
15. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 112 fps
16. NVIDIA GeForce RTX 3080 106 fps
16. NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 106 fps
18. AMD Radeon RX 6800 XT 102 fps
19. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB 100 fps
19. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 100 fps
21. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 96 fps
22. AMD Radeon RX 6800 87 fps
23. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 86 fps
24. NVIDIA GeForce RTX 3070 82 fps
25. NVIDIA GeForce RTX 4060 80 fps
26. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X 77 fps
27. AMD Radeon RX 6750 XT 74 fps
27. AMD Radeon RX 6700 XT 74 fps
29. NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 72 fps
29. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 72 fps
31. AMD Radeon RX 7600 68 fps
32. NVIDIA GeForce RTX 2080 67 fps
33. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 63 fps
34. AMD Radeon RX 6700 61 fps
35. AMD Radeon RX 6650 XT 59 fps
36. AMD Radeon RX 6600 XT 58 fps
37. AMD Radeon RX 5700 XT 57 fps
38. Intel Arc A580 56 fps
38. NVIDIA GeForce RTX 3060 56 fps
40. NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB 55 fps
40. NVIDIA GeForce RTX 2070 55 fps
42. NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 53 fps
43. AMD Radeon RX 6600 50 fps
44. AMD Radeon RX 5700 49 fps
45. NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB 48 fps
46. NVIDIA GeForce RTX 2060 47 fps
47. NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB 42 fps
48. NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 38 fps
49. AMD Radeon RX 6500 XT 31 fps
50. AMD Radeon RX 6400 21 fps
© 2024 - TopCPU.net   Liên hệ chúng tôi Chính sách bảo mật