Trang chủ Loại CPU Intel Xeon Max

Intel Xeon Max

Nhân đơn
Đa nhân
Xeon Max 9460 40C 80T @ 2.2GHz - 2023.01
Xeon Max 9462 32C 64T @ 2.7GHz - 2023.01
1548
13062
Xeon Max 9468 48C 96T @ 2.1GHz - 2023.01
Xeon Max 9470 52C 104T @ 2GHz - 2023.01
Xeon Max 9480 56C 112T @ 1.9GHz - 2023.01
1925
5876
© 2024 - TopCPU.net   Liên hệ chúng tôi Chính sách bảo mật